Naturalnie odpowiedzialni

podstrona-pasiekapsd_10

 

Nasza praca niesie ze sobą wielką odpowiedzialność, dlatego działamy tak, by nie szkodzić środowisku naturalnemu, a z drugiej strony pomagamy innym w rozwoju. Zaangażowanie w działania społeczne jest na stałe wpisane w naszą strategię rozwoju.

 

W firmowym ogrodzie mieszka pół miliona pszczół. W 2019 roku założyliśmy własną pasiekę, wierząc, że przyczyniamy się do ochrony tego gatunku. Nad 10 ulami czuwa Mistrz Pszczelarstwa z Ligi Ochrony Przyrody.

podstrona-pasiekapsd_18Pszczoły to chronione dobro narodowe. Bez nich nie ma życia na Ziemi, choć niepokojąco często słyszymy, że populacja tych owadów jest zagrożona wyginięciem. Ponieważ działania proekologiczne oraz odpowiedzialność za środowisko naturalne są wpisane w filozofię marki Dafi, postanowiliśmy współuczestniczyć w nagłaśnianiu problemu oraz zachęcić inne firmy do zakładania pasiek. Działając wspólnie i licząc na efekt skali możemy uchronić ekosystem przed degradacją, której skutki mogą być nieodwracalne.

Maciej Bursztein
Członek Zarządu i Dyrektor ds. Rozwoju

 

Z miłości do przyrody,
naturalnie

Pszczół z roku na rok jest coraz mniej. Ich wyginięcie może całkowicie zmienić naszą planetę.

W miejskich parkach i ogrodach nie grożą im silne środki owadobójcze i pestycydy.

Pasieka Dafi składa się z 10 uli, w których mieszka pół miliona pszczół.

Pszczoły muszą odwiedzić blisko 4 mln kwiatów, aby zebrać nektar na 1 kg miodu.

Angażujemy się społecznie

Wspieramy inicjatywyCo roku współpracujemy przy społecznych projektach, starając się te działania zróżnicować. Pracowaliśmy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Stowarzyszeniem Vox Animamalium czy Fundacją DOGadanka.

promujemy ekologięStaramy się inspirować innych do wprowadzania zmian w swoim życiu na bardziej ekologiczne, między innymi korzystania z przedmiotów wielokrotnego użytku.

Edukujemy najmłodszychW laboratorium Dafi przeprowadzane są lekcje dla dzieci, a w 2019 roku zostaliśmy głównym sponsorem konkursu „Zaloguj czyste powietrze”, będącego częścią I Kongresu Ekologii Powietrza w Kielcach.

Korzystamy z ekologicznych materiałówWykorzystujemy ekologiczne materiały biurowe, tj. gadżety reklamowe, papier ksero i koperty z papieru z recyklingu, jak również papierowe torby w naszych punktach sprzedaży.